شماره تماس: 19 92 246 0912
دفتر مرکزی: 41 000 62 0313

نکات طراحی سقف یوبوت

صفحه اصلینکات طراحی سقف یوبوت

نکات طراحی سقف یوبوت

نکات طراحی سقف یوبوت

سقف یوبوت(نکات طراحی سقف یوبوت)

از آن‌جا که سقف یوبوت زیرمجموعه‌ای از دال‌های بتنی است و رفتاری مشابه آن‌ها دارد تحلیل و طراحی آن نیز مانند دال‌ های بتنی است.

در ابتدا یک ضخامت معادل دال توپر برای دال مجوف تعیین می شود این ضخامت به دست آمده مبنای کار طراحی است .با استفاده از بیشترین فاصله دهانه، ضخامتی را به‌عنوان ضخامت اولیه سقف حدس می‌زدند سپس با استفاده از نرم افزار سیف ضخامت قابل‌قبول به دست می‌آید. ضخامت بدست آمده در نرم‌افزار etabs مدل‌سازی شده و اسکلت سازه ای طراحی می گردد.

در ادامه مطلب به  نکات طراحی سقف یوبوت و مقررات آن اشاره خواهیم کرد.

الزامات فنی سیستم سقف بتن مجوف با تیرچه‌ی دوطرفه با استفاده از قالب‌های ماندگار((نکات طراحی سقف یوبوت)
 • قالب‌های یوبوت باید بین شبکه آرماتوربندی زیرین و فوقانی سقف قرار گرفته و بعد از بتن‌ریزی مقطع دال به صورت I شکل باشد .
 • قالب یوبوت باید به صورت کاملاً بسته طراحی گردد تا از ورود بتن به داخل قالب جلوگیری گردد
 • بتن‌ریزی سقف به صورت عملیاتی پیوسته باید انجام گیرد و از به وجود آمدن اتصال سرد بین لایه‌های بتن‌ریزی اجتناب شود
 • استفاده از این نوع سقف بتنی در ساختمان‌های اسکلت بتن مسلح مندرج در استاندارد ۲۸۰۰ ایران مجاز است
 • ضوابط و محدودیت‌های لرزه‌ای این ساختمان‌ها باید مطابق با استاندارد ۲۸۰۰ این و همچنین مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد
 • در طراحی ساخت و اجرای اسکلت این نوع ساختمان‌ها نیز ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و آئین نامه ACI 318-08 رعایت شود
 • فاصله بین قالب‌های یوبوت نباید کمتر از ده سانتی‌متر باشد
 • کمترین ضخامت بتن در پایین و بالای قالب‌ها پنج سانتی‌متر می باشد همچنین باید از پرشدن کامل زیر قالب های یوبوت هنگام بتن‌ریزی و تأمین کیفیت بتن مطمئن شد.
 • باید از حرکت قالب‌ها در هنگام بتن‌ریزی جلوگیری شود همچنین در نظر گرفتن بارهای هنگام اجرا در استفاده از این نوع قالب ضروری است
 • مسیر و محل نصب کلیه اقلام تاسیسات مکانیکی برقی در هنگام طراحی و اجرای سقف با جزئیات دقیق باید در نظر گرفته شود

نکات طراحی سقف یوبوت

 1. در طراحی سقف یوبوت از قالب های ماندگار جهت ساخت سقف های بتن مسلح دو طرفه مجوف استفاده می گردد .در این سقف ها ، قالب های ماندگار ، بین شبکه آماتوربندی لایه ی زیرین و لایه ی بالایی سقف قرار می گیرند و در کل مقطع دال سقف را می توان از نظر سازه ای متشکل از تیرچه های متعامد در نظر گرفت .
 2. حداقل فاصله بین بلوک های ماندگار در طراحی سقف یوبوت در هر سمت نباید کمتر از ۱۰ سانتی متر بوده و نسبت ضخامت سقف به فاصله بین بلوک ها به هیچ عنوان نباید از ۳.۵ بیشتر باشد
 3. بارگذاری ثقلی و لرزه ای به ترتیب لازم است بر پایه ی آخرین ویرایش مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان بارهای وارد بر ساختمان و با رعایت « استاندارد ۲۸۰۰ » انجام گیرد .
 4. استفاده از این نوع سقف بتنی در ساختمان های با اسکلت بتن مسلح ذکر شده در استاندارد ۲۸۰۰ ایران و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان « طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه » باید رعایت شود و در طراحی ساخت و اجرای اسکلت این ساختمان ها ، ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و آئین نامه ACI 318-14  نیز باید به صورت کامل در نظر گرفته شود .
 5. براساس استاندارد ۲۸۰۰ ایران ، بهره برداری از این نوع سیستم سقف ( دال تخت ) به همراه ستون های بتن آرمه در صورتی مجاز می باشد که مقاومت در برابر نیروهای جانبی توسط دیوار برشی بتن مسلح تامین گردد .
 6. طراحی دیوارهای برشی و کنترل تغییر مکان جانبی طبقات باید با فرض عدم مشارکت خمشی دال مجوف در تحمل نیروهای زلزله صورت گیرد . ستون ها باید تحمل جا به جایی ناشی از اعمال بارهای جانبی و ثقلی به کل سازه را داشته باشند و برای نیروهای ناشی از آن طراحی گردند . تامین ضوابط دیافراگم صلب در این سیستم سقف با در نظر گرفتن استاندارد ۲۸۰۰ ایران الزامی است.

 

 

شروع به تایپ کنید تا پست های مورد نظر خود را ببینید.
Translate »