شماره تماس: 19 92 246 0912
دفتر مرکزی: 41 000 62 0313

پروژه ها

صفحه اصلینمونه کارها
شرکت فنی مهندسی آرکا قالب وافل وافل سقف وافل

پروژه سقف وافل متل قو

پروژه سقف یوبوت خیابان پاسداران تهران قالب یوبوت شرکت فنی مهندسی آرکا
  • پروژه سقف یوبوت

پروژه سقف یوبوت خیابان پاسداران تهران

پروژه خیابان ونک تهران قالب پلیمری قالب پلاستیکی
  • پروژه قالب پلیمری بتن

پروژه خیابان ونک تهران قالب پلیمری

شاهین مال شاهین شهر سقف یوبوت قالب یوبوت
  • پروژه سقف یوبوت

شاهین مال شاهین شهر سقف یوبوت

پروژه شهرک سلامت اصفهان قالب پلیمری بتن (قالب پلاستیکی ، قالب تخت پلاستیکی)
  • پروژه قالب پلیمری بتن

شهرک سلامت اصفهان قالب پلیمری بتن

قالب پلیمری قالب پلاستیکی
  • پروژه قالب پلیمری بتن

پروژه خیابان عطار شاهین شهر

قالب بندی چاله آسانسور
  • پروژه قالب پلیمری بتن

قالب بندی چاله آسانسور

پروژه قالب پلیمری ملاصدرا اصفهان
  • پروژه قالب پلیمری بتن

پروژه قالب پلیمری ملاصدرا اصفهان

شروع به تایپ کنید تا پست های مورد نظر خود را ببینید.
Translate »