شماره تماس: 19 92 246 0912
دفتر مرکزی: 41 000 62 0313

پروژه ها

صفحه اصلینمونه کارها
  • پروژه سقف یوبوت

پروژه سقف یوبوت خیابان پاسداران تهران

پروژه خیابان ونک تهران قالب پلیمری قالب پلاستیکی
  • پروژه قالب پلیمری بتن

پروژه خیابان ونک تهران قالب پلیمری

شاهین مال شاهین شهر سقف یوبوت قالب یوبوت
  • پروژه سقف یوبوت

شاهین مال شاهین شهر سقف یوبوت

پروژه شهرک سلامت اصفهان قالب پلیمری بتن (قالب پلاستیکی ، قالب تخت پلاستیکی)
  • پروژه قالب پلیمری بتن

شهرک سلامت اصفهان قالب پلیمری بتن

قالب پلیمری قالب پلاستیکی
  • پروژه قالب پلیمری بتن

پروژه خیابان عطار شاهین شهر

قالب بندی چاله آسانسور
  • پروژه قالب پلیمری بتن

قالب بندی چاله آسانسور

پروژه قالب پلیمری ملاصدرا اصفهان
  • پروژه قالب پلیمری بتن

پروژه قالب پلیمری ملاصدرا اصفهان

پروژه مسکونی اتشگاه اصفهان سقف یوبوت ( قالب یوبوت)
  • پروژه سقف یوبوت

پروژه مسکونی آتشگاه اصفهان

شروع به تایپ کنید تا پست های مورد نظر خود را ببینید.
Translate »