یوبوت بادی

  • یوبوت بادی U-BOOT اولین بار از سمت اروپا کشور ایتالیا درسال ۲۰۰۲ میلادی به همگان معرفی شد
  • که امروزه این سیستم با توجه به قابلیت های زیاد بطور چشم گیری در کشورهای اروپایی، آمریکا و همچنین اخیراً در ایران بسیار فراگیر شده است.
  • این نوع قالب ها به صورت بادی تولید می شوند و هزینه تولید کمتری نسبت به قالب های یوبوت تک و دوبل دارند.

یوبوت بادی شرکت فنی مهندسی آرکا یوبوت بادی شرکت فنی مهندسی آرکا

استفاده از یک شبکه تیر متعامد مدفون در دال اصلی در کنار احجام بادی یوبوت، باعث کاهش حجم بتن ریزی، آرماتورگذاری و در عین حال کاهش وزن سقف و کاهش فوق العاده در صدا به گونه ای عایق صدا می گردد.
با این وجود در این سیستم سختی مقطع دال نسبت به سقف دال وافل افزایش می یابد. این افزایش سختی به دلیل ایجاد مقطع I شکل در دال می باشد. دال مجوف (یوبوت) نیز با الهام از دالهای مجوف و با تغییر مقطع از T به I و در نتیجه افزایش بیشتر سختی دال بوجود آمده است.
این فن آوری که در سال ۱۳۸۸ به تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن رسیده است از ترکیب نوآورانه بتن، میلگرد و قالب هایی ازجنس پلی پروپیلن ساخته شده و با قرارگیری این قالب ها در میان بتن و حذف بتن ناکارآمد علاوه بر کاهش وزن دال و مصرف بتن باعث افزایش سختی دال می گردد