شماره تماس: 19 92 246 0912
دفتر مرکزی: 41 000 62 0313

قیمت قالب پلیمری بتن

نمایش 1–9 از 11 نتیجه

قالب پلیمری سفید ۱۰۰ در ۱۰

۱۲۵,۰۰۰ تومان

قالب پلیمری سفید 100 در 10 :

بیشترین کاربرد قالب بتن پلیمری آرکا (قالب پلاستیکی بتن ) را، در سقف های بتنی، ستون های بتنی، دیوارهای حائل و برشی اشاره کرد.
 • 80% افزایش سرعت نصب  نسبت به قالبهای فلزی وچوبی (پلی وود)
 • قالب بتن پلیمری سفید 100 در 10 امکان تلفیق با قالب فلزی را دارا می باشد.
 • قالب بتن پلیمری سفید 100 در10 مقاوم در برابر گرمای شدید
 • بدون نیاز به روغن کاری و نظافت بر خلاف قالب فلزی بتن
 • در برابر فشارهای بالا مقاوم وبادوام است
 • ۸۰% افزایش سرعت نصب  نسبت به قالبهای فلزی وچوبی
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولی قالب پلیمری آرکا مراجعه کنید. برای دیدن لیست قیمت کامل قالب های پلاستیکی آرکا بر روی (قالب پلیمری ) کلیک کنید.

قالب پلیمری مشکی ۱۰۰ در ۱۰

۱۱۸,۰۰۰ تومان
قالب پلیمری مشکی 100 در 10 :
 • قالب پلیمری سفید 100 در 10 قالب پلاستیکی قالب پلیمری بتن قالب فلزیبیشترین کاربرد قالب پلیمری آرکا (قالب پلاستیکی) را، در سقف های بتنی، ستون های بتنی، دیوارهای حائل و برشی اشاره کرد.
 • 80% افزایش سرعت نصب  نسبت به قالبهای فلزی وچوبی (پلی وود)
 • قالب پلیمری سفید 100 در 10 قالب پلاستیکی قالب پلیمری بتن قالب فلزیقالب پلیمری مشکی 100 در10 امکان تلفیق با قالب فلزی را دارا می باشد.
 • قالب پلیمری سفید 100 در 10 قالب پلاستیکی قالب پلیمری بتن قالب فلزیقالب پلیمری مشکی 100 در10 مقاوم در برابر گرمای شدید
 • بدون نیاز به روغن کاری و نظافت بر خلاف قالب فلزی بتن
 • این قالب در برابر فشارهای بالا مقاوم وبادوام است
 • ۸۰% افزایش سرعت نصب  نسبت به قالبهای فلزی وچوبی و...
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولی قالب پلیمری سفید 100 در 10 قالب پلاستیکی قالب پلیمری بتن قالب فلزیقالب پلیمری آرکا مراجعه کنید. برای دیدن لیست قیمت کامل قالب های پلاستیکی آرکا بر روی (قالب پلیمری ) کلیک کنید.

قالب پلیمری مشکی ۱۰۰ در ۱۵

۱۲۹,۰۰۰ تومان
قالب پلیمری مشکی 100 در 15 قالب پلاستیکیقالب پلیمری مشکی 100 در 15: بیشترین کاربرد قالب پلیمری آرکا (قالب پلاستیکی بتن) را، در سقف های بتنی، ستون های بتنی، دیوارهای حائل و برشی و فونداسیون اشاره کرد.
 • قالب بتن پلیمری مشکی 100 در 15 80% افزایش سرعت نصب  نسبت به قالبهای فلزی وچوبی (پلی وود)
 • قالب بتن پلیمری مشکی 100 در15 امکان تلفیق با قالب فلزی را دارا می باشد.
 • قالب بتن پلیمری مشکی 100 در15 مقاوم در برابر گرمای شدید و مقاوم در برابر رطوبت
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولی قالب پلیمری آرکا مراجعه کنید. تفاوت انواع قالب ها در بخش مقالات بصورت کامل برای شما توضیح داده شده اند.

قالب پلیمری مشکی سایز ۱۰۰ در ۲۰

۱۳۸,۰۰۰ تومان
قالب پلیمری مشکی سایز 100 در 20 : بیشترین کاربرد قالب پلیمری آرکا (قالب پلاستیکی بتن) را، در سقف های بتنی، ستون های بتنی، دیوارهای حائل و برشی و فونداسیون اشاره کرد.
 • قالب بتن پلیمری مشکی سایز 100 در 20 80% افزایش سرعت نصب  نسبت به قالبهای فلزی وچوبی (پلی وود)
 • قالب پلیمری مشکی سایز 100 در20 امکان تلفیق با قالب فلزی را دارا می باشد.
 • قالب پلیمری مشکی سایز 100 در20 مقاوم در برابر گرمای شدید
 • قالب پلیمری مشکی سایز 100 در20 مقاوم در برابر رطوبت
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولی قالب پلیمری آرکا مراجعه کنید. تفاوت انواع قالب ها در بخش مقالات بصورت کامل برای شما توضیح داده شده اند.    

قالب پلیمری مشکی سایز ۱۰۰ در ۳۵

۲۳۵,۰۰۰ تومان
قالب پلیمری مشکی سایز 100 در 35 : بیشترین کاربرد قالب پلیمری آرکا (قالب پلاستیکی بتن) را، در سقف های بتنی، ستون های بتنی، دیوارهای حائل و برشی و فونداسیون اشاره کرد.
 • قالب بتن پلیمری مشکی سایز 100 در 35 80% افزایش سرعت نصب  نسبت به قالبهای فلزی وچوبی (پلی وود)
 • قالب پلیمری مشکی سایز 100 در35 امکان تلفیق با قالب فلزی را دارا می باشد.
 • قالب پلیمری مشکی سایز 100 در35 مقاوم در برابر گرمای شدید
 • قالب پلیمری مشکی سایز 100 در35 مقاوم در برابر رطوبت
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولی قالب پلیمری آرکا مراجعه کنید. تفاوت انواع قالب ها در بخش مقالات بصورت کامل برای شما توضیح داده شده اند.

قفل پلاستیکی قالب بتن

۱,۵۰۰ تومان
 • قفل پلاستیکی قالب بتن قالب پلاستیکی قالب پلیمری بتنقفل پلیمری آرکا برای اتصال قالب پلاستیکی (قالب پلیمری بتن) به یکدیگر استفاده می شود.
 • قفل پلاستیکی قالب بتن قالب پلاستیکی قالب پلیمری بتنقفل پلاستیکی قالب بتن جایگزین پین و گوه در قالب های فلزی است که مخصوص قالب های پلیمری است.
 • قفل پلاستیکی قالب بتن قالب پلاستیکی قالب پلیمری بتنالبته شما می توانید قالب های پلیمری آرکا را با پین وگوه هم به یکدیگر متصل کنید.
 • قفل پلاستیکی قالب بتن قالب پلاستیکی قالب پلیمری بتناین قفل ها بسیار مقاوم هستند و به راحتی و بدون هیچ ضربه ای قالب ها را به یکدیگر متصل می کنند.
 • برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولی قالب پلیمری سفید 100 در 10 قالب پلاستیکی قالب پلیمری بتن قالب فلزیقالب پلیمری آرکا مراجعه کنید.
 • برای دیدن لیست قیمت کامل قالب های پلاستیکی آرکا بر روی (قالب پلیمری ) کلیک کنید.

قالب پلیمری سفید ۱۰۰در۵۰

۴۰۰,۰۰۰ تومان

قالب پلیمری سفید 100در50

بیشترین کاربرد قالب پلیمری آرکا (قالب پلاستیکی) را، در سقف های بتنی، ستون های بتنی، دیوارهای حائل و برشی و فونداسیون اشاره کرد.
 • قالب پلیمری سفید 100در50 80% افزایش سرعت نصب  نسبت به قالبهای فلزی وچوبی (پلی وود)
 • قالب پلیمری سفید 100در50 امکان تلفیق با قالب فلزی را دارا می باشد.
 • قالب پلیمری سفید 100در50 مقاوم در برابر گرمای شدید
 • قالب پلیمری سفید 100در50 مقاوم در برابر رطوبت
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولی قالب پلیمری آرکا مراجعه کنید.  

قالب پلیمری سفید ۱۰۰ در ۳۵

۳۱۱,۰۰۰ تومان

قالب پلیمری سفید 100 در 35 قالب پلاستیکیقالب پلیمری سفید 100 در 35 :

قالب پلیمری سفید 100 در 35 قالب پلاستیکی شرکت فنی مهندسی آرکابیشترین کاربرد قالب پلیمری آرکا (قالب بتن پلاستیکی) را، در سقف های بتنی، ستون های بتنی، دیوارهای حائل و برشی و فونداسیون اشاره کرد.
 • قالب پلیمری سفید 100 در 35 80% افزایش سرعت نصب  نسبت به قالبهای فلزی وچوبی (پلی وود)
 • قالب پلاستیکی سفید 100 در 35 امکان تلفیق با قالب فلزی را دارا می باشد.
 • قالب پلیمری سفید 100 در 35 مقاوم در برابر گرمای شدید
 • قالب پلیمری سفید 100 در 35 مقاوم در برابر رطوبت
قالب پلیمری سفید 100 در 35 قالب پلاستیکی شرکت فنی مهندسی آرکابرای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولی قالب پلیمری آرکا مراجعه کنید.

قالب پلیمری سفید ۱۰۰ در ۱۵

۱۶۹,۰۰۰ تومان
قالب پلیمری سفید 100 در 15: بیشترین کاربرد قالب پلیمری آرکا (قالب بتن پلاستیکی) را، در سقف های بتنی، ستون های بتنی، دیوارهای حائل و برشی اشاره کرد. بیشترین کاربرد قالب پلیمری آرکا (قالب بتن پلاستیکی) را، در سقف های بتنی، ستون های بتنی، دیوارهای حائل و برشی اشاره کرد.
 • 80% افزایش سرعت نصب  نسبت به قالبهای فلزی وچوبی (پلی وود)
 • قالب پلیمری سفید 100 در 15 امکان تلفیق با قالب فلزی را دارا می باشد.
 • قالب پلیمری سفید 100 در 15 مقاوم در برابر گرمای شدید
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولی قالب پلیمری آرکا مراجعه کنید.
شروع به تایپ کنید تا پست های مورد نظر خود را ببینید.
Translate »