شماره تماس: 19 92 246 0912
دفتر مرکزی: 41 000 62 0313

قیمت قالب پلیمری بتن

نمایش دادن همه 9 نتیجه

قالب پلیمری سفید ۸۰ در ۵۰

195,000 تومان
قالب پلیمری سفید 80 در 50 : بیشترین کاربرد قالب پلیمری آرکا (قالب بتن پلاستیکی) را، در سقف های بتنی، ستون های بتنی، دیوارهای حائل و برشی و فونداسیون اشاره کرد.
 • قالب پلیمری سفید 80در 50 80% افزایش سرعت نصب  نسبت به قالبهای فلزی وچوبی (پلی وود).
 • قالب پلیمری سفید 80در 50 امکان تلفیق با قالب فلزی را دارا می باشد.
 • قالب پلیمری سفید 80در 50 مقاوم در برابر گرمای شدید.
 • قالب پلیمری سفید 80در 50 مقاوم در برابر رطوبت.
 • قالب پلاستیکی بتن سفید 80در50 به راحتی از بتن جدا می شود.
 • قالب بتن پلاستیکی  سفید 80در50 نیازی به نظافت و روغن کاری ندارد.
 • قالب پلاستیکی 80 در 50 سفید زنگ نمی زند و انبارداری آن بسیار آسان است.
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولی قالب پلیمری آرکا مراجعه کنید.  

قالب پلیمری مشکی ۱۰۰ در ۱۵

105,000 تومان
قالب پلیمری مشکی 100 در 15 قالب پلاستیکیقالب پلیمری مشکی 100 در 15: بیشترین کاربرد قالب پلیمری آرکا (قالب پلاستیکی بتن) را، در سقف های بتنی، ستون های بتنی، دیوارهای حائل و برشی و فونداسیون اشاره کرد.
 • قالب بتن پلیمری مشکی 100 در 15 80% افزایش سرعت نصب  نسبت به قالبهای فلزی وچوبی (پلی وود)
 • قالب بتن پلیمری مشکی 100 در15 امکان تلفیق با قالب فلزی را دارا می باشد.
 • قالب بتن پلیمری مشکی 100 در15 مقاوم در برابر گرمای شدید و مقاوم در برابر رطوبت
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولی قالب پلیمری آرکا مراجعه کنید. تفاوت انواع قالب ها در بخش مقالات بصورت کامل برای شما توضیح داده شده اند.

قالب پلیمری مشکی سایز ۱۰۰ در ۲۰

115,000 تومان
قالب پلیمری مشکی سایز 100 در 20 : بیشترین کاربرد قالب پلیمری آرکا (قالب پلاستیکی بتن) را، در سقف های بتنی، ستون های بتنی، دیوارهای حائل و برشی و فونداسیون اشاره کرد.
 • قالب بتن پلیمری مشکی سایز 100 در 20 80% افزایش سرعت نصب  نسبت به قالبهای فلزی وچوبی (پلی وود)
 • قالب پلیمری مشکی سایز 100 در20 امکان تلفیق با قالب فلزی را دارا می باشد.
 • قالب پلیمری مشکی سایز 100 در20 مقاوم در برابر گرمای شدید
 • قالب پلیمری مشکی سایز 100 در20 مقاوم در برابر رطوبت
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولی قالب پلیمری آرکا مراجعه کنید. تفاوت انواع قالب ها در بخش مقالات بصورت کامل برای شما توضیح داده شده اند.    

قالب پلیمری مشکی سایز ۱۰۰ در ۳۵

198,000 تومان
قالب پلیمری مشکی سایز 100 در 35 : بیشترین کاربرد قالب پلیمری آرکا (قالب پلاستیکی بتن) را، در سقف های بتنی، ستون های بتنی، دیوارهای حائل و برشی و فونداسیون اشاره کرد.
 • قالب بتن پلیمری مشکی سایز 100 در 35 80% افزایش سرعت نصب  نسبت به قالبهای فلزی وچوبی (پلی وود)
 • قالب پلیمری مشکی سایز 100 در35 امکان تلفیق با قالب فلزی را دارا می باشد.
 • قالب پلیمری مشکی سایز 100 در35 مقاوم در برابر گرمای شدید
 • قالب پلیمری مشکی سایز 100 در35 مقاوم در برابر رطوبت
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولی قالب پلیمری آرکا مراجعه کنید. تفاوت انواع قالب ها در بخش مقالات بصورت کامل برای شما توضیح داده شده اند.

قالب پلیمری سفید ۱۰۰در۵۰

335,500 تومان
قالب پلیمری سفید 100در50 : بیشترین کاربرد قالب پلیمری آرکا (قالب بتن پلاستیکی) را، در سقف های بتنی، ستون های بتنی، دیوارهای حائل و برشی و فونداسیون اشاره کرد.
 • قالب پلیمری سفید 100در50 80% افزایش سرعت نصب  نسبت به قالبهای فلزی وچوبی (پلی وود)
 • قالب پلیمری سفید 100در50 امکان تلفیق با قالب فلزی را دارا می باشد.
 • قالب پلیمری سفید 100در50 مقاوم در برابر گرمای شدید
 • قالب پلیمری سفید 100در50 مقاوم در برابر رطوبت
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولی قالب پلیمری آرکا مراجعه کنید.  

قالب پلیمری سفید ۱۰۰ در ۳۵

269,500 تومان
قالب پلیمری سفید 100 در 35 : بیشترین کاربرد قالب پلیمری آرکا (قالب بتن پلاستیکی) را، در سقف های بتنی، ستون های بتنی، دیوارهای حائل و برشی و فونداسیون اشاره کرد.
 • قالب پلیمری سفید 100 در 35 80% افزایش سرعت نصب  نسبت به قالبهای فلزی وچوبی (پلی وود)
 • قالب پلیمری سفید 100 در 35 امکان تلفیق با قالب فلزی را دارا می باشد.
 • قالب پلیمری سفید 100 در 35 مقاوم در برابر گرمای شدید
 • قالب پلیمری سفید 100 در 35 مقاوم در برابر رطوبت
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولی قالب پلیمری آرکا مراجعه کنید.

قالب پلیمری سفید ۱۰۰ در ۱۵

137,000 تومان
قالب پلیمری سفید 100 در 15: بیشترین کاربرد قالب پلیمری آرکا (قالب بتن پلاستیکی) را، در سقف های بتنی، ستون های بتنی، دیوارهای حائل و برشی اشاره کرد. بیشترین کاربرد قالب پلیمری آرکا (قالب بتن پلاستیکی) را، در سقف های بتنی، ستون های بتنی، دیوارهای حائل و برشی اشاره کرد.
 • 80% افزایش سرعت نصب  نسبت به قالبهای فلزی وچوبی (پلی وود)
 • قالب پلیمری سفید 100 در 15 امکان تلفیق با قالب فلزی را دارا می باشد.
 • قالب پلیمری سفید 100 در 15 مقاوم در برابر گرمای شدید
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولی قالب پلیمری آرکا مراجعه کنید.

قالب پلیمری مشکی سایز ۱۰۰ در ۵۰

245,000 تومان
قالب پلیمزی مشکی سایز 100 در 50 : بیشترین کاربرد قالب پلیمری آرکا (قالب بتن پلاستیکی) را، در سقف های بتنی، ستون های بتنی، دیوارهای حائل و برشی و فونداسیون اشاره کرد.
 • قالب پلیمری مشکی سایز 100 در 50 80% افزایش سرعت نصب  نسبت به قالبهای فلزی وچوبی (پلی وود)
 • قالب پلیمری مشکی سایز 100 در 50 امکان تلفیق با قالب فلزی را دارا می باشد.
 • قالب پلیمری مشکی سایز 100 در 50 مقاوم در برابر گرمای شدید
 • قالب پلیمری مشکی سایز 100 در 50 مقاوم در برابر رطوبت
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولی قالب پلیمری آرکا مراجعه کنید.  

قالب پلیمری سفید ۱۰۰ در ۲۰

149,000 تومان
قالب پلیمری سفید 100 در 20 : بیشترین کاربرد قالب پلیمری آرکا (قالب بتن پلاستیکی) را، در سقف های بتنی، ستون های بتنی، دیوارهای حائل و برشی اشاره کرد.
 • قالب پلیمری سفید 100 در 20 80% افزایش سرعت نصب  نسبت به قالبهای فلزی وچوبی (پلی وود)
 • قالب پلیمری سفید 100 در 20 امکان تلفیق با قالب فلزی را دارا می باشد.
 • قالب پلیمری سفید 100 در 20 مقاوم در برابر گرمای شدید
 • قالب پلیمری سفید 100 در 20 مقاوم در برابر رطوبت
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولی قالب پلیمری آرکا مراجعه کنید. تفاوت انواع قالب ها در بخش مقالات بصورت کامل برای شما توضیح داده شده اند.
شروع به تایپ کنید تا پست های مورد نظر خود را ببینید.