شماره تماس: 19 92 246 0912
دفتر مرکزی: 41 000 62 0313

قالب سقف

نمایش 1–9 از 11 نتیجه

قالب یوبوت سایز ۱۸

۵۲,۵۰۰ تومان
قالب یوبوت سایز 16قالب یوبوت سایز 18:
 • قالب‌ها ۵۲ در ۵۲ سانتی‌متر
 • انتقال صوت کمتر
 • انتقال حرارت کمتر
 • مقاومت در برابر آتش سوزی
 • کاهش تعداد ستونها
 • سرعت و سهولت اجرا
 • شرکت فنی مهندسی آرکا تولید کننده قالب های یوبوت در تمامی سایزها 16 تا 44 در ایران
 • یوبوت نیز نوعی از سیستم‌های سقفی است که به دلیل ساختار و نحوه اجرا می‌تواند مزایای بالقوه‌ای را در اختیار مهندسان و طراحان قرار دهد.
 • برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولیقالب یوبوت سایز 16 قالب یوبوت مراجعه کنید.

وافل سفید ۶۰ در ۶۰ در ۱۸

۲۵۲,۰۰۰ تومان
وافل سفید 60 در 60 در 18وافل سفید ۶۰ در ۶۰ در ۱۸ :
 • سقف وافل امکان اجرای دهانه بزرگ را فراهم میکند
 • باعث افزایش تعداد پارکینگ ها وآزادی عمل طراح معمارمیشود و میتواند فضای باز بیشتری ایجاد کند.
 • کاهش وزن مرده سقف و میزان بتن ریزی
 • افزایش سرعت اجرا
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولیوافل سفید 60 در 60 در 18 قالب وافل مراجعه کنید.

وافل سفید ۶۰ در ۶۰ در ۲۵

۲۸۵,۰۰۰ تومان
وافل سفید 60 در 60 در 25وافل سفید 60 در 60 در 25 :
 • سقف وافل امکان اجرای دهانه بزرگ را فراهم میکند
 • باعث افزایش تعداد پارکینگ ها وآزادی عمل طراح معمارمیشود و میتواند فضای باز بیشتری ایجاد کند.
 • کاهش وزن مرده سقف و میزان بتن ریزی
 • افزایش سرعت اجرا
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولیوافل سفید 60 در 60 در 25 قالب وافل مراجعه کنید.  

وافل سفید ۸۰ در ۸۰ در ۲۸

۴۹۵,۰۰۰ تومان
وافل سفید 80 در 80 در 28 :
 • وافل مشکی 60 در 60 در 18سقف وافل امکان اجرای دهانه بزرگ را فراهم میکند
 • باعث افزایش تعداد پارکینگ ها وآزادی عمل طراح معمارمیشود و میتواند فضای باز بیشتری ایجاد کند.
 • کاهش وزن مرده سقف و میزان بتن ریزی
 • افزایش سرعت اجرا
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولیوافل مشکی 60 در 60 در 18 قالب وافل مراجعه کنید.  

وافل مشکی ۶۰ در ۶۰ در ۱۸

۱۹۵,۰۰۰ تومان
وافل مشکی 60 در 60 در 18وافل مشکی 60 در 60 در 18:
 • وافل مشکی 60 در 60 در 18سقف وافل امکان اجرای دهانه بزرگ را فراهم میکند
 • باعث افزایش تعداد پارکینگ ها وآزادی عمل طراح معمارمیشود و میتواند فضای باز بیشتری ایجاد کند.
 • کاهش وزن مرده سقف و میزان بتن ریزی
 • افزایش سرعت اجرا
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولیوافل مشکی 60 در 60 در 18 قالب وافل مراجعه کنید.

وافل مشکی ۶۰ در ۶۰ در ۲۵

۲۱۲,۰۰۰ تومان
وافل مشکی 60 در 60 در 25وافل مشکی 60 در 60 در 25 :
 • وافل مشکی 60 در 60 در 25سقف وافل امکان اجرای دهانه بزرگ را فراهم میکند
 • باعث افزایش تعداد پارکینگ ها وآزادی عمل طراح معمارمیشود و میتواند فضای باز بیشتری ایجاد کند.
 • کاهش وزن مرده سقف و میزان بتن ریزی
 • افزایش سرعت اجرا
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولی وافل مشکی 60 در 60 در 25قالب وافل مراجعه کنید.  

وافل مشکی ۸۰ در ۴۰ در ۲۸

۲۴۰,۰۰۰ تومان
وافل مشکی 80 در 40 در 28:
 • سقف وافل امکان اجرای دهانه بزرگ را فراهم میکند
 • باعث افزایش تعداد پارکینگ ها وآزادی عمل طراح معمارمیشود و میتواند فضای باز بیشتری ایجاد کند.
 • کاهش وزن مرده سقف و میزان بتن ریزی
 • افزایش سرعت اجرا
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولی قالب وافل مراجعه کنید.

وافل مشکی ۸۰ در ۸۰ در ۲۸

۳۶۴,۰۰۰ تومان
وافل مشکی 80 در 80 در 28 :
 • سقف وافل امکان اجرای دهانه بزرگ را فراهم میکند
 • باعث افزایش تعداد پارکینگ ها وآزادی عمل طراح معمارمیشود و میتواند فضای باز بیشتری ایجاد کند.
 • کاهش وزن مرده سقف و میزان بتن ریزی
 • افزایش سرعت اجرا
برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولی قالب وافل مراجعه کنید.  

یوبوت بادی سایز ۵۰در۵۰در۱۶

۵۹,۵۰۰ تومان
یوبوت-بادییوبوت بادی سایز 50در50در16 :
 • طول و عرض قالب‌ها 50 در 50 سانتی‌متر است.
 • انتقال صوت کمتر
 • انتقال حرارت کمتر
 • مقاومت در برابر آتش سوزی
 • کاهش تعداد ستونها
 • سرعت و سهولت اجرا
 • شرکت فنی مهندسی آرکا تولید کننده یوبوت-بادیقالب های یوبوت در تمامی سایزها 16 تا 44 در ایران است و یوبوت های بادی را در سه سایز به ارتفاع 16 ، 20 و 24 تولید می کند.
 • یوبوت بادی سایز 50در50در16 نیز نوعی از سیستم‌های سقفی است که به دلیل ساختار و نحوه اجرا می‌تواند مزایای بالقوه‌ای را در اختیار مهندسان و طراحان قرار دهد.
 • برای اطلاعات محصولی بیشتر به قسمت توضیح محصولییوبوت-بادی یوبوت بادی مراجعه کنید.
 • تفاوت انواع قالب ها در بخش مقالات بصورت کامل برای شما توضیح داده شده اند.
شروع به تایپ کنید تا پست های مورد نظر خود را ببینید.
Translate »