شماره تماس: 19 92 246 0912
دفتر مرکزی: 41 000 62 0313

فونداسیون شهرک علمی تحقیقات اصفهان

صفحه اصلیپروژه هافونداسیون شهرک علمی تحقیقات اصفهان

فونداسیون شهرک علمی تحقیقات اصفهان

قالب بندی فونداسیون شهرک علمی تحقیقات اصفهان با قالب پلیمری آرکا انجام شده است.
این پروژه در نزدیکی شهر خمینی شهر اصفهان با متراژ ۳۰۰۰ متر مربع به بهره برداری رسیده است.

مکان پروژه :
متراژ پروژه :

اصفهان محدوده شهر خمینی شهر

۳۰۰۰ هزار متر مربع

قالب ساختمانی :

قالب پلیمری بتن( قالب تخت پلاستیکی)

پیمانکار :

مهندس سلمانی

پروژه قبلی

پروژه تجاری اداری سقف یوبوت بادی

پروژه بعدی

پروژه راسپینا پلاس تهران

شروع به تایپ کنید تا پست های مورد نظر خود را ببینید.
Translate »