شماره تماس: 19 92 246 0912
دفتر مرکزی: 41 000 62 0313

پروژه بلوار پیروزی مشهد

صفحه اصلیپروژه هاپروژه بلوار پیروزی مشهد
پروژه بلوار پیروزی مشهد یوبوت سقف یوبوت

پروژه بلوار پیروزی مشهد ۲۱۰۰ متر مربع 

پروژه بلوار پیروزیسیستم سقف پروژه بلوار پیروزی سیستم سقف یوبوت است که در آن ازپروژه بلوار پیروزیقالب های یوبوت و قالب های پلیمری آرکا استفاده شده است و سرعت اجرای پروژه سقف یوبوت بلوار پیروزی بسیار سریع تر از سرعت سقف تیرچه بلوک است.

پروژه قبلی

پروژه راسپینا پلاس تهران

پروژه بعدی

پروژه تجاری معال آباد شیراز

شروع به تایپ کنید تا پست های مورد نظر خود را ببینید.
Translate »