شماره تماس: 19 92 246 0912
دفتر مرکزی: 41 000 62 0313

پروژه تجاری سنندج

صفحه اصلیپروژه هاپروژه تجاری سنندج
پروژه تجاری سنندج

پروژه تجاری سنندج

این پروژه واقع در شهر سنندج است. این پروژه یک پروژه تجاری به متراژ ۴۰۰۰ متر مربع است.

در این پروژه از قالب های یوبوت بادی  برای سقف با دهانه ۱۲ متر استفاده شده است.

مکان پروژه :
متراژ پروژه :

معال آباد شیراز

۴۰۰۰ متر مربع

قالب ساختمانی :

قالب یوبوت بادی

سال ساخت :

۱۳۹۵

پروژه قبلی

پروژه تجاری مسکونی کرمانشاه

پروژه بعدی

پروژه مسکونی آتشگاه اصفهان

شروع به تایپ کنید تا پست های مورد نظر خود را ببینید.
Translate »