شماره تماس: 19 92 246 0912
دفتر مرکزی: 41 000 62 0313

پروژه تجاری سنندج

صفحه اصلیپروژه هاپروژه تجاری سنندج
پروژه تجاری سنندج

پروژه تجاری سنندج

این پروژه واقع در شهر سنندج است. این پروژه یک پروژه تجاری به متراژ 4000 متر مربع است.

در این پروژه از قالب های یوبوت بادی  برای سقف با دهانه 12 متر استفاده شده است.

مکان پروژه :
متراژ پروژه :

معال آباد شیراز

4000 متر مربع

قالب ساختمانی :

قالب یوبوت بادی

سال ساخت :

1395

پروژه قبلی

پروژه تجاری مسکونی کرمانشاه

پروژه بعدی

پروژه مسکونی آتشگاه اصفهان

شروع به تایپ کنید تا پست های مورد نظر خود را ببینید.
Translate »