شماره تماس: 19 92 246 0912
دفتر مرکزی: 41 000 62 0313

پروژه تجاری مسکونی کرمانشاه

صفحه اصلیپروژه هاپروژه تجاری مسکونی کرمانشاه

پروژه تجاری مسکونی کرمانشاه

این پروژه واقع در شهر کرمانشاه است. این پروژه یک پروژه تجاری به متراژ 5000 متر مربع است.

در این پروژه از قالب های یوبوت بادی  برای سقف با دهانه 10 متر استفاده شده است.

مکان پروژه :
متراژ پروژه :

کرمانشاه

5000 متر مربع

قالب ساختمانی :

قالب یوبوت بادی

سال ساخت :

1394

پروژه قبلی

پروژه تجاری چیتگر

پروژه بعدی

پروژه تجاری سنندج

شروع به تایپ کنید تا پست های مورد نظر خود را ببینید.
Translate »