شماره تماس: 19 92 246 0912
دفتر مرکزی: 41 000 62 0313

پروژه تجاری معال آباد شیراز

صفحه اصلیپروژه هاپروژه تجاری معال آباد شیراز

پروژه تجاری معال آباد شیراز

این پروژه واقع در معال آباد شیراز است. این پروژه یک پروژه تجاری به متراژ ۳۵۰۰ متر مربع است.

در این پروژه از قالب های یوبوت بادی  برای سقف با دهانه ۱۰ متر استفاده شده است.

مکان پروژه :
متراژ پروژه :

معال آباد شیراز

۳۵۰۰ متر مربع

قالب ساختمانی :

قالب یوبوت بادی

سال ساخت :

۱۳۹۷

پروژه قبلی

پروژه بلوار پیروزی مشهد

پروژه بعدی

پروژه سقف وافل تجاری اصفهان

شروع به تایپ کنید تا پست های مورد نظر خود را ببینید.
Translate »