شماره تماس: 19 92 246 0912
دفتر مرکزی: 41 000 62 0313

پروژه تجاری معال آباد شیراز

صفحه اصلیپروژه هاپروژه تجاری معال آباد شیراز

پروژه تجاری معال آباد شیراز

این پروژه واقع در معال آباد شیراز است. این پروژه یک پروژه تجاری به متراژ 3500 متر مربع است.

در این پروژه از قالب های یوبوت بادی  برای سقف با دهانه 10 متر استفاده شده است.

مکان پروژه :
متراژ پروژه :

معال آباد شیراز

3500 متر مربع

قالب ساختمانی :

قالب یوبوت بادی

سال ساخت :

1397

پروژه قبلی

پروژه بلوار پیروزی مشهد

پروژه بعدی

پروژه سقف وافل تجاری اصفهان

شروع به تایپ کنید تا پست های مورد نظر خود را ببینید.
Translate »