معایب اجرایی سقف تیرچه بلوک

تیرچه بلوک استفاده شده در سقف یکی از روشهای ناکارآمد و پرهزینه اجرای سقف میباشد که سالهاست در تمام دنیا منسوخ شده ولی متاسفانه هنوز در ایران اجرا میگردد .
اینگونه سقفها دارای معایب و مشکلات فنی خاص وناپیدایی میباشند که شاید در ۴۰ سال قبل قابل اغماض و چشم پوشی بودند.

ولی در حال حاضر با توجه به بالا رفتن قیمت مصالح خصوصاً آهن آلات و افزایش قیمت زمین و همچنین تقاضا برای مسکن مقاوم دربرابر زلزله قابل قبول نمی باشند .

وظیفه همه مهندسین و انبوه سازان می باشد که با استفاده از روشهای نوین و کارآمدساختمانهایی مقاوم تر و بادوام تر بسازند و از هدر رفت سرمایه های ملی جلوگیری کنند .

اجزای سقف تیرچه بلوک:

 • تیرچه
 • بلوک
 • آرماتورهای منفی و آرماتورهای افت و حرارت
 • کلاف میانی
 • بتن پوشش درجا

سقف تیرچه بلوک

مراحل اجرایی سقف تیرچه بلوک :

 1. نصب تیرچه ها 
 2. شمع های فلزی یا چوبی
 3. اجرای سقف کاذب
 4. میلگرد کلاف و کار گذاشتن 
 5. کار گذاشتن میلگرد ممان منفی
 6. میلگرد های افت حرارت و توزیع بار

معایب اجرایی سقف های تیرچه بلوک:

۱ -بدلیل اینکه تیرچه ها در کارگاه های متفرقه ساخته می شود عملاً کمتر نظارتی بر نحوه تولید و کیفی آنها وجود داشته وامکان استفاده از میلگردهای جوشی و دو تکه در تیرچه وجود دارد.

۲ -حمل و نقل تیرچه و بلوک مشکل و پرهزینه بوده است.

در اثر بی احتیاطی ممکن است بتن پاشنه تیرچه ترک خورده و در موقع نصب نیز ترک ها مشاهده نشود و در دراز مدت موجب خسارات جبران ناپذیر گردیده و در آینده باعث خوردگی میلگردها گردد .

۳ -با توجه به اینکه بتن پاشنه تیرچه قبل از بتن سقف ریخته میشود عملاً بتن تیرچه دو تکه بوده و ما بین بتن پاشنه و بتن سقف یک سطح جداکننده بوجود آمده و باعث کاهش مقاومت و پایداری سقف میگردد.

۴ -در حین بتن ریزی آب بتن سریعاً توسط بلوک ها جذب شده و قبل از اینکه اکیپ بتن ریز فرصت صاف کردن و ویبره نمودن آن را بیابند سفت شده و کارائی خود را از دست می دهد ، درنتیجه بتن تیرچه اغلب کرمو میشود .

ولی از آنجایی که این عیب بزرگ مشهود نمی باشتد متاسفانه نادیده گرفته شده وفقط در هنگام زلزله اثر خود را آشکار می کند.

۵ -خرد شدن بلوکها در هنگام زلزله و خطرات ناشی از آن .

۶ -کم بودن کاور تیرچه ها و مقاوم کم آن در برابر خوردگی و آتش سوزی .

۷ -بایک شدن مقطع تیرچه ها و کم شدن مقاوم سقف در موقع زلزله.

۸ – یکنواخت نبودن و بعضاً بسته شدن مقاطع تای بیم ها .

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *